DSpace
 

DSpace at NUOL >

Header date Issue

Jump
Type Year (e.g. 2010)
Sort By Order Rpp: Etal
Range
 ???browse.full.next???
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Apr-2 ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບຸກຄະລາກອນການສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແສນຄຳຕາ, ສອນຄຳ
9-Apr-2 ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້ແບບໂຄງງານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູບສາທິດ ສັງກັດຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທິບທິລາດ, ແພງເສຍ
19-Jul-2 ພຶດຕິກຳ ແລະ ປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື ລະບົບເຕີມເງິນຊົ່ງ, ເຕັ້ງ
26-Jul-2 ປຽບທຽບຜົນການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນລະຫວ່າງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ແລະທະນາຄານທຸລະກິດລັດໃນ ສປປ ລາວແກ້ວພັນທະວົງ, ອຸລາວັນ
30-Sep-2 ການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຊາວໜຸ່ມຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ ກໍລະນີສຶກສາ: ຊາວໜຸ່ມທີ່ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ບ້ານໂນນແກ້ວ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫັດສະດີ, ຈັນສະໝອນ
2-Sep-20 ​ບັນ​ຫາ​ການ​ເສຍ​ອາ​ກອນ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ລາວ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນໝັ້ນ​ປັນ​ຍາ, ​ສີ​ບົວ​ລາ
Dec-1995 Model of earthworm in Pedagogical University of Vientiane areasamphon, KEUNGPHACHANH
2002 Amelioration de l'agriculture traditionelle aux illesHOFMAN, Aurelie
Aug-2004 Trade liberalization in Lao PDR: Opportunities and challengesSoulinthone, LEUANGKHAMSING
Aug-2004 Trade liberalization in Lao PDR: Opportunities and challengesSoulinthone, LEUANGKHAMSING
2006 Module system evaluationkusonsavath, Thongphane
May-2006 Teaching on modulation systemDr. Gnoth, PHACHOMPHONE
17-Feb-2007 ຂະບວນການຈັດການຂີ້ເຫື້ຍອທົ່ວໄປ, ຂີ້ເຫື້ຍອມີເຊື່ອ ແລະ ຂີ້ເຫື້ຍອມີຄົມ ຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສີທອງພັນ, ຄຳອ້ວນ
May-2007 Human resource development in the industry and commerce sector at provincial levelAngkham, KEOBOUAKHAM
2008 ສົມທຽບລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວຊາວກະສີກອນກຸ່ມປູກຕົ້ນຢາງພາລາ ແລະບໍ່ປູກຕົ້ນຢາງພາລາທໍລະທີ, ໄຊຍະວົງ
2008 The Concept of Energy Saving HousePHIMSIPASOM, Boun Om
2008 Gravity fed system design in Savannaketh province, Xepon district,Dong village,Lao PDRSIHARATH, Phoummixay
2008 Low-Cost Handpump Design for Rural Water SupplySOURYADETH, Keosombath
2008 Improving livelihood upon accessing Microfinance systemPRASASOUK, Chanthiva
2008 Risk factors associated with low birth weight in newborn at Mahosot hospital and Mother and Child hospitalPhongmany, Phensy
Range
 ???browse.full.next???

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback ???jsp.layout.footer-default.alt???